Etusivu > Merenkulkijat > Merenkulkijan eläke-etuudet > Elinaikakerroin

Elinaikakerroin

​Elämme keskimäärin yhä vanhemmiksi. Siksi eläkkeitä joudutaan sopeuttamaan keskimääräisen eliniän pitenemiseen. Elinaikakerroin on mekanismi, joka vaikuttaa vanhuuseläkkeen määrään eliniän kehityksen perusteella.
Jos keskimääräinen elinikä nousee, elinaikakerroin pienentää myönnettävän eläkkeen kuukausittaista määrää. Tätä pienentävää vaikutusta voi kuitenkin korvata työskentelemällä pitempään. Silloin eläkettä karttuu lisää.

Elinaikakerroin lasketaan kullekin ikäluokalle erikseen

Vaikutus vanhuuseläkkeeseen

Elinaikakerroin määritellään kullekin ikäluokalle, kun ikäluokka saavuttaa 62 vuoden iän. Kun vanhuuseläke myönnetään, siihen mennessä karttunut eläke kerrotaan elinaikakertoimella, ja näin saadaan myönnettävän eläkkeen määrä.

Esimerkiksi vuonna 1953 syntyneiden elinaikakerroin on 0,972. Jos karttunut eläke on 2 500 euroa kuukaudessa, elinaikakertoimen vaikutus lasketaan näin:
2 500 euroa x 0,972 = 2 420 euroa. Eläkettä maksetaan siis 2 420 euroa kuukaudessa.

Niille ikäluokille, jotka eivät vielä ole 62 vuoden iässä, on tehty väestöennusteeseen perustuva arvio elinaikakertoimen suuruudesta.

Merimieseläkekassan Lokipalvelun eläkelaskuri (linkki kirjautumiseen) huomioi elinaikakertoimen vaikutuksen. Jatkamalla työssä pidempään voit kasvattaa eläkkeesi määrää. Voit tarkastella työssä jatkamisen euromääräisiä vaikutuksia laskurin ikävaihtoehdoilla. 

Jos jäät vanhuuseläkkeelle ennen 62 vuoden ikää, eläkkeeseesi sovelletaan eläkkeen alkamisvuodelle vahvistettua kerrointa.

Vaikutus työkyvyttömyyseläkkeeseen ja perhe-eläkkeeseen

Elinaikakerroin vaikuttaa myös työkyvyttömyyseläkkeisiin, mutta lievemmin. Kun työkyvyttömyyseläke myönnetään, käytetään eläkkeen alkamisvuodelle vahvistettua elinaikakerrointa. Sillä kerrotaan vain se osa eläkkeestä, joka on karttunut eläkkeen alkamiseen mennessä. Sitä ei siis käytetä niin sanottuun tulevan ajan eläkeosaan. Kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi, elinaikakerrointa ei sovelleta uudelleen.
Perhe-eläkettä ei kerrota elinaikakertoimella, mutta perhe-eläke lasketaan sen työkyvyttömyyseläkkeen perusteella, jota edunjättäjä sai tai olisi saanut, jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi kuolinpäivänään. Tähän työkyvyttömyyseläkkeeseen sovelletaan elinaikakerrointa. 

Keitä elinaikakerroin koskee?

Elinaikakerroin koskee vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneitä. Se vaikutti eläkkeisiin ensimmäisen kerran vuonna 2010.  Se ei vaikuta eläkkeisiin, jotka ovat alkaneet ennen vuotta 2010.

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >