Etusivu > Merenkulkijat > Merenkulkijan eläke-etuudet > Eläkkeiden indeksitarkistukset

Eläkkeiden indeksitarkistukset

​Eläkettä tarkistetaan vuosittain indeksillä, jotta eläkkeen määrä pysyisi ajan tasalla. Eläkkeiden tarkistuksessa käytettävät indeksit ovat palkkakerroin, työeläkeindeksi ja kansaneläkeindeksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkeindeksin ja palkkakertoimen vuosittain. Kansaneläkeindeksin vahvistaa Kela.

Palkkakerrointa käytetään ennen eläkkeen myöntämistä

Kun haet MEL-eläkettä, tarkistamme työurasi aikaiset työansiosi palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa ansiotason muutoksella on 80 prosentin paino ja hintatason muutoksella 20 prosentin paino. Se varmistaa, että alkava eläkkeesi on kohtuullinen suhteessa siihen tulotasoon, joka sinulla on ollut työurasi aikana.
Palkkakertoimella tarkistetaan myös työeläkelaeissa mainitut rahamäärät, joiden mukaan määritellään esimerkiksi vakuuttamisvelvollisuus tai oikeus tiettyihin etuuksiin.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa oleva eläke

Kun jo saat MEL-eläkettä, se tarkistetaan joka vuoden tammikuussa työeläkeindeksillä. Työeläkeindeksin tarkoitus on, että eläke säilyttää ostovoimansa ja seuraa jonkin verran ansiotason muutosta. Työeläkeindeksissä hintatason muutoksella on 80 prosentin paino ja ansiotason muutoksella 20 prosentin paino.

Kansaneläkeindeksillä tarkistetaan kansaneläkettä ja Kelan etuuksia

Kansaneläkettä, takuueläkettä ja suurta osaa Kelan maksamista etuuksista tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä. Kansaneläkeindeksin tarkoitus on säilyttää eläkkeen tai etuuden ostovoima suhteessa hintatasoon. Kansaneläkeindeksi on sidottu elinkustannusindeksiin.

Eläkeindeksit vuosina 2020 ja 2019

​​20202019
​Palkkakerroin

1,446​​

​1,417

​Työeläkeindeksi

2617

​2585

​Kansaneläkeindeksi1633

​1617


Esimerkki: Maksussa olevan työeläkkeen indeksitarkistus

Eläkkeensaajan eläke alkoi vuonna 2013 ja oli silloin 1 600 euroa kuukaudessa.   Taulukosta näet, miten eläkettä tarkistettiin työeläkeindeksin mukaan seuraavana kahtena vuonna. Indeksitarkistus tehdään aina edellisenä vuonna maksussa olleen eläkkeen määrään.

​VuosiTyöeläkeindeksi​Työeläke/kk ​Laskentakaava

​2013

​2475

​1 600,00

​2014

​2509

​1 621,98

2509/2475 x 1600 = 1621,98​

​2015

​2519

​1 628,44

2519/2509 x 1621,98 = 1628,44​

​2016

​2519

​1628,44

​2519/2519 x
1628,44 =
1628,44

​2017

​2534

​1638,14

​2534/2519 x
1628,44 =
1638,14

2018​2548​1647,19

​2548/2534 x
1638,14 =
1647,19

​20192585​1671,11​
2585/2548 x
1647,19 =
1671,11
2020​26171691,79​
​​2617/2585 x
1671,11 =
1691,79

 

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >