Etusivu > Merenkulkijat > Merenkulkijan eläke-etuudet > Perhe-eläke

Perhe-eläke

MEL-eläkevakuutus antaa myös taloudellista turvaa vakuutetun perheenjäsenille kuolemantapauksen varalta. Perhe-eläkettä maksetaan leskeneläkkeenä ja lapseneläkkeenä.

Leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, jos

  • avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta ja parilla on tai on ollut yhteinen lapsi.

 Jos sinulla ja edunjättäjällä ei ole ollut yhteisiä lapsia:

  • avioliitto oli solmittu ennen kuin leski oli täyttänyt 50 vuotta ja edunjättäjä 65 vuotta ja avioliitto oli jatkunut vähintään viisi vuotta, ja
  • leski on edunjättäjän kuollessa täyttänyt 50 vuotta tai
  • leski sai edunjättäjän kuollessa työeläkelain tai kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä, joka oli jatkunut vähintään kolmen vuoden ajan.

Myös edunjättäjän entisellä puolisolla voi olla oikeus leskeneläkkeeseen, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle elatusapua.

Leskellä tarkoitetaan sekä mies- että naisleskeä ja rekisteröidyn parisuhteen toista osapuolta. Avopuolisolla ei ole oikeutta leskeneläkkeeseen. 

Lapseneläkettä maksetaan

  • edunjättäjän alle 18-vuotiaalle lapselle ja ottolapselle
  • lesken alle 18-vuotiaalle lapselle, joka asui edunjättäjään kuollessa tämän ja lesken kanssa samassa taloudessa.