Etusivu > Merenkulkijat > Merenkulkijan eläke-etuudet > Perhe-eläke > Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläke perustuu sille työeläkkeelle, jota edunjättäjä  sai kuollessaan tai olisi saanut, jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi kuolinpäivänään. Perhe-eläke jakautuu edunsaajien kesken. Yhteensä se voi olla enintään edunjättäjän työeläkkeen suuruinen.
Jos leski on yksin edunsaajana, leskeneläke on puolet edunjättäjän eläkkeestä.  Leskeneläkkeen määrään voivat kuitenkin vaikuttaa myös lesken omat tulot. Jos perhe-eläkettä maksetaan myös lapsille, perhe-eläke jaetaan lesken ja lasten kesken. Kun lapsia on useita, kukin saa oman, yhtä suuren osansa perhe-eläkkeestä.

Perhe-eläke jakautuu taulukon osoittamalla tavalla. Lasten osuus perhe-eläkkeestä on taulukossa esitetyn suuruinen, vaikka perhe-eläkettä ei maksettaisi leskelle. 

​Lasten lukumäärä​Ei lapsia​Yksi lapsi​Kaksi lasta​Kolme lasta​Neljä lasta tai enemmän
​Leskeneläke edunjättäjän eläkkeestä​6/12​6/12​5/12​3/12​2/12
​Lapseneläkkeet edunjättäjän eläkkeestä​-​4/12​7/12​9/12​10/12
​Yhteensä​6/12​10/12​12/12​12/12​12/12

Esimerkki

Perheen äiti kuolee ja häneltä jää puoliso ja kaksi alaikäistä lasta. Hänen oma eläkkeensä olisi ollut 2 160 euroa/kk. Lesken eläkeosuus on tällöin 900 euroa/kk ja kummankin lapsen 630 euroa/kk.  Kun nuorempi lapsista täyttää 18 vuotta, leskeneläkettä vähennetään lesken omien tulojen perusteella. 
Lue lisää leskeneläkkeen vähentämisestä.

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >