Etusivu > Merenkulkijat > Merenkulkijan eläke-etuudet > Perhe-eläke > Näin haet perhe-eläkettä

Näin haet perhe-eläkettä

​Leskeneläkettä ja lapseneläkettä haetaan eri lomakkeilla.  

Tee

Jokaisesta lapsesta tulee täyttää oma hakemuslomake.

Voit täyttää ja tulostaa lomakkeen yltä. Paperilomakkeita saat myös Merimieseläkekassan ja Kelan toimistoista. Lomakkeissa on täyttö- ja palautusohjeet sekä ohjeet tarvittavista liitteistä. Voit palauttaa lomakkeen myös suoraan Merimieseläkekassaan.

Jos haet perhe-eläkettä lesken lapselle, joka ei ole edunjättäjän lapsi, liitä hakemukseen myös selvitys siitä, että lapsi asui vakituisesti edunjättäjän ja lesken yhteisessä kodissa edunjättäjän kuollessa.

Jos haet leskeneläkettä edunjättäjän entiselle puolisolle, täytä leskeneläkehakemuslomake ETK/Kela 7004 ja liitä siihen oikeuden päätös tai sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus elatusavusta. Sopimuksesta tulee käydä ilmi myös edunjättäjän kuolinpäivänä voimassa ollut elatusavun määrä.

Yksi hakemus, yksi päätös

Käsittelemme perhe-eläkehakemuksesi, jos edunjättäjän viimeinen ansiotyö oli vakuutettu Merimieseläkekassassa. Annamme päätösyhdistelmän koko perhe-eläkkeestä, vaikka edunjättäjä olisikin työskennellyt myös muulla yksityissektorilla kuin merenkulussa tai julkisella sektorilla, kuten kunnan tai valtion palveluksessa. Me myös maksamme koko perhe-eläkkeen kuukausittain kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

 

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >