Etusivu > Merenkulkijat > Merenkulkijan eläke-etuudet > Perhe-eläke > Leskeneläkkeen vähentäminen

Leskeneläkkeen vähentäminen

​Leskeneläkkeen määrää laskettaessa otetaan huomioon lesken oma työeläketurva. Tätä nimitetään leskeneläkkeen vähentämiseksi.

Jos leski on yli 65-vuotias tai saa työeläkettä puolison kuollessa eikä hänellä ole alle 18-vuotiaita lapsia huollettavanaan, leskeneläkkeen vähentäminen tehdään heti.

Jos leski on alle 65-vuotias eikä vielä ole eläkkeellä, leskeneläkettä maksetaan ns. alkueläkkeenä kuuden kuukauden ajan ja leskeneläkkeen vähentäminen tehdään sen jälkeen.

Jos perheessä on lapsia, leskeneläkkeen vähentäminen tehdään vasta kun nuorin edunsaajana oleva lapsi täyttää 18 vuotta.

Lesken tulot leskeneläkkeen vähentämisessä

Jos leski saa omaa työeläkettä, vähentäminen tehdään sen mukaisesti.

Ellei leski vielä saa omaa työeläkettä, vähentämisessä käytetään sitä laskennallista työeläkettä, jonka leski olisi saanut, jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi puolison kuolinpäivänä tai nuorimman lapsen täyttäessä 18 vuotta.

Leskeneläkettä vähennetään, jos lesken oma työeläke ylittää eläkkeen vähennyksen perusteen. Vähennyksen peruste on 723,00 euroa kuukaudessa (2020). Leskeneläkkeestä vähennetään puolet lesken oman eläkkeen ja vähennyksen perusteen erotuksesta.

Vähentäminen todellisten tulojen perusteella

Jos leski ei vielä saa omaa täyttä eläkettä ja hänen todelliset tulonsa ovat olennaisesti pienemmät kuin hänen laskennallinen työeläkkeensä, vähennys voidaan tehdä todellisten tulojen perusteella. Todellisten tulojen pitää olla vähintään 25 % pienemmät kuin laskennallinen työeläke.

Tuloina otetaan huomioon 60 % ansiotuloista ja esimerkiksi ansioon perustuvat sosiaalietuudet, osatyökyvyttömyyseläke ja osa-aikaeläke. 

Esimerkki

Edunjättäjän eläke on 2000 euroa ja lesken oma eläke 1000 euroa kuukaudessa. Leskeneläke on 847,75 euroa kuukaudessa (v. 2018).

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >