Etusivu > Merenkulkijat > Merenkulkijan eläke-etuudet > Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke

​Jos työkykysi on alentunut sairauden vuoksi vähintään vuoden ajaksi etkä ole täyttänyt alinta yleistä vanhuuseläkeikääsi, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä.

Työkyvyttömyyseläke voidaan maksaa

  • täytenä työkyvyttömyyseläkkeenä, jos työkykysi on alentunut vähintään 3/5.
  • osatyökyvyttömyyseläkkeenä, jos työkykysi on alentunut vähintään 2/5.
  • kuntoutustukena eli määräaikaisena työkyvyttömyyseläkkeenä, jos työkykysi arvioidaan palautuvan hoidon tai kuntoutuksen avulla.

Ennen kuin teemme päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä, meidän on selvitettävä oikeutesi työeläkekuntoutukseen ja varmistettava, että mahdollisuutesi muun lainsäädännön mukaiseen kuntoutukseen on selvitetty.

Jos haet työkyvyttömyyseläkettä, työkykysi arvioidaan ottaen huomioon jäljellä oleva kykysi hankkia ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota sinun voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon myös

  • koulutuksesi
  • aikaisempi toimintasi
  • ikäsi
  • asuinpaikkasi

ja muut näihin rinnastettavat seikat. Jos olet täyttänyt 60 vuotta, työkykyäsi arvioidaan erityisesti oman ammattisi kannalta.