Etusivu > Merenkulkijat > Merenkulkijan eläke-etuudet > Työuraeläke

Työuraeläke 1.1.2018 alkaen

​1.1.2017 alkaen merimieseläkelakiin ja muihin työeläkelakeihin on otettu  työuraeläkettä koskevat säännökset. Työuraeläke voidaan myöntää  aikaisintaan 1.2.2018 alkaen.

Työntekijällä on oikeus työuraeläkkeeseen 63 vuotta täytettyään, jos:

  • hän on työskennellyt vähintään 38 vuoden ajan työeläkelakien mukaan  vakuutettavassa työssä, joka on ollut rasittuneisuutta ja kuluneisuutta  aiheuttavaa työtä;
  • hänen työkykynsä on sairauden, vian tai vamman vuoksi heikentynyt, mutta  kuitenkin vähemmän kuin mitä täyden työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen  edellyttää;
  • hänen mahdollisuutensa jatkaa työssä ovat 1 ja 2 kohdassa mainituista syistä pysyvästi heikentyneet; ja 
  • työuraeläkkeen alaikärajan täyttämishetkellä tai sen jälkeen eläkehakemuksen vireille tullessa 1 kohdassa tarkoitettu rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työ jatkuu tai sen päättymisestä on kulunut enintään vuosi.

Työuraeläkkeen määrä on työuraeläkkeen alkamista edeltävän kuukauden  loppuun mennessä ansaittu eläke. 

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >