Etusivu > Merenkulkijat > Merenkulkijan eläke-etuudet > Vanhuuseläke

Vanhuuseläke

​1.1.2017 alkaen työntekijän yleinen alin vanhuuseläkeikä määräytyy merimieseläkelain ja muiden työeläkelakien mukaan työntekijän syntymävuoden perusteella seuraavasti:

  • vuonna 1954 ja sitä ennen syntyneillä 63 vuotta;
  • vuonna 1955 syntyneillä 63 vuotta ja 3 kuukautta;
  • vuonna 1956 syntyneillä 63 vuotta ja 6 kuukautta; 
  • vuonna 1957 syntyneillä 63 vuotta ja 9 kuukautta;
  • vuonna 1958 syntyneillä 64 vuotta; 
  • vuonna 1959 syntyneillä 64 vuotta ja 3 kuukautta;
  • vuonna 1960 syntyneillä 64 vuotta ja 6 kuukautta;
  • vuonna 1961 syntyneillä 64 vuotta ja 9 kuukautta; 
  • vuosina 1962 - 1964 syntyneillä 65 vuotta;
  • vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneen työntekijän alin vanhuuseläkeikä  sopeutetaan eliniän muutokseen.

Eläkettä karttuu kaikista työansioista 1,5 prosenttia vuodessa kuitenkin siten, että vuoden 2025 loppuun eläkettä karttuu työansioista 1,7 prosenttia vuodessa 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta sen kalenterikuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 63 vuotta.

Jos työntekijä siirtyy vanhuuseläkkeelle edellä kuvattua alinta vanhuuseläkeikää myöhemmästä ajankohdasta hänen vanhuuseläkkeensä määrää korotetaan lykkäyskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta.

Esimerkki:

Merimies A on syntynyt vuonna 1957 ja hänen alin eläkeikänsä on 63 vuotta ja 9 kuukautta. Jos hän siirtyykin vanhuuseläkkeelle vasta 66 vuoden iästä hänen 66 vuoden iän täyttämiseen saakka ansaittua eläkettä korotetaan lykkäyskorotuksella, jonka määrä on 27 x 0,4 % = 10,8 %.

Jos työntekijä on ollut pitkään MEL-palvelussa hänellä saattaa edelleen olla oikeus merimieseläkelain (MEL) mukaiseen vanhuuseläkkeeseen MEL:n ansaitussa alennetussa eläkeiässä, joka lasketaan vähentämällä 65 vuoden iästä ne MEL-palvelukuukaudet, jotka ylittävät 300. Miehistöön kuuluva voi tällöin siirtyä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 55 vuoden iästä ja päällystöön kuuluva 60 vuoden iästä.

Vuoden 2025 alusta alkaen MEL:n ansaittu alennettu eläkeikä määräytyy edellä mainitun laskusäännön mukaisesti kuitenkin siten, että huomioidaan ainoastaan MEL-palveluaika ajalta ennen vuotta 2025. Eläkkeelle siirtyminen MEL:n  ansaitussa alennetussa eläkeiässä edellyttää MEL-työsuhteen jatkumista eläkeiän saavuttamiseen saakka.

Voit tarkistaa eläkeikäsi Loki-palvelusta.

Loki-palvelussa voit myös laskea arvion vanhuuseläkkeesi määrästä.

Kirjaudu Loki-palveluun verkkopankkitunnuksillasi tai sähköisellä henkilökortilla.

Työsuhteesi on päätyttävä, jotta vanhuuseläkkeesi voi alkaa. Vanhuuseläkkeellä ollessasi voit kuitenkin työskennellä. Näistä työansioista sinulle karttuu uutta eläkettä, jonka voit hakea maksuun, kun täytät 68 vuotta. 

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >