Etusivu > Merenkulkijat > Merenkulkijan eläkevakuutus

Merenkulkijan eläkevakuutus

Kenet vakuutetaan merimieseläkelain mukaan

Jos teet merityösopimuslaissa tarkoitettua työtä

  • ulkomaanliikenteeseen käytettävässä suomalaisessa kauppa-aluksessa
  • merellä ansiotarkoituksessa toimivassa suomalaisessa pelastus- tai kalastusaluksessa
  • muunlaisessa suomalaisessa jäänmurtajassa kuin satamajäänmurtajassa
  • pääasiassa kotimaan meriliikenteessä olevassa suomalaisessa lastialuksessa, hinaajassa tai työntäjässä, joka on merkitty kauppa-alusluetteloon
  • ulkomaanliikenteeseen käytettävässä suomalaisessa kauppa-aluksessa, joka on pääasiassa ilman miehistöä vuokrattu ulkomaille ja olet työsuhteessa laivan omistajaan tai tämän käyttämään työnantajaan
  • ulkomaisessa kauppa-aluksessa, jonka suomalainen laivanvarustaja on vuokrannut pääasiassa ilman miehistöä ja olet työsuhteessa laivanvarustajaan tai sen käyttämään muuhun työnantajaan 

työnantajasi on velvollinen vakuuttamaan sinut merimieseläkelain (MEL) mukaan.

Kauppa-alusluetteloon merkityssä aluksessa merimieseläkelakia sovelletaan EU/ETA-maan kansalaisiin sekä EU/ETA-maassa vakituisesti asuviin kolmansien maiden kansalaisiin.

Jäänmurtajissa merimieseläkelakia sovelletaan miehistöön sekä päällystöön. Virkasuhteessa oleva päällystö siirtyi MEL:n piiriin 1.1.2010.

Kenet vakuutetaan muiden työeläkelakien mukaan

Jos työskentelet laivalla muusikkona, näyttelijänä, tanssijana tai muuna esiintyvänä taiteilijana ja työsuhteesi on tarkoitettu kestämään alle vuoden, sinua ei vakuuteta merimieseläkelain, vaan työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

Jos työskentelet itsenäisenä yrittäjänä, sinun tulee ottaa itsellesi yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen vakuutus, jos täytät sen edellytykset.

Jos työskentelet kotimaanliikenteen aluksessa, sinut vakuutetaan työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Jos toimit samassa työsuhteessa sekä ulkomaan- että kotimaanliikenteessä, sinut vakuutetaan joko MEL:n tai TyEL:n mukaan riippuen siitä, kumman lain mukaista työtä teet pääasiallisesti. Eläketurvaa järjestettäessä työsuhdetta ei jaeta eri eläkelakien piiriin.

Jos on epäselvää, tuleeko tietty henkilö tai tietyssä aluksessa työskentelevät henkilöt vakuuttaa merimieseläkelain vai jonkin muun lain mukaan, asian ratkaisee Merimieseläkekassan hallitus.

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >