Etusivu > Merenkulkijat > Merenkulkijan eläkevakuutus > Eläkkeen karttuminen

Miten eläkettä karttuu

​Sinulle karttuu eläkettä sekä työansioista että joiltakin ns. palkattomilta kausilta.

Työansioiden perusteella

Vuoden 2017 alusta lähtien suuremmat karttumat  (1,5 %, 1,9 %ja 4,5 %) poistuvat ja kaikista työansioista työntekijän iästä riippumatta karttuu eläkettä 1,5 % / vuosi.

Poikkeus: Vuosina 2017 – 2025 eläkettä karttuu työansioista ikävälillä 53 – 63  1,7 % / vuosi.

Suurempien eläkekarttumien poistuminen vuoden 2017 alusta lähtien korvataan lykkäyskorotuksella.

Vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka karttunutta eläkettä korotetaan lykkäyskorotuksella, jonka määrä on 0,4 % jokaiselta kuukaudelta jolta vanhuuseläkkeen alkamista lykätään alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavaa kalenterikuukautta myöhemmäksi.

Esimerkki
:
Kokki A on syntynyt 1957 ja hänen alin eläkeikä on 63 vuotta 9 kuukautta. Tähän mennessä hän on ansainnut eläkettä 2.000 e / kk. A jatkaa työntekoa siirtyen vanhuseläkkeelle täyttäessään 66 vuotta. Ikävälillä 63 v 9 kk – 66 v A on ansainnut eläkettä lisää 150 e / kk. A:n vanhuuseläke määräytyy siten, että ansaittua eläkettä 2.150 e / kk korotetaan lykkäyskorotuksella 27 kk x 0,4 % = 10,8 % = 2.382,20 e / kk.

Lykkäyskorotus lasketaan ”alimmasta eläkeiästä”. Sitä ei lasketa MEL:n ”ansaitusta alennetusta eläkeiästä”.

Ennen vuonna 2016 voimaan astuvaa merimieseläkelain uudistusta olet voinut ansaita eläkettä erityisten karttumaprosenttien mukaan, jos sinulla on ollut oikeus ansaita alennettua eläkeikää. Erityiset karttumaprosentit olivat 1,6 % 18–52 vuoden iässä ja 2,0 % 53–62 vuoden iässä. Yli 63-vuotiaiden korotettu karttuma oli kaikille sama. Ansaittu eläke näiden karttumien perusteella säilyy.

Työskentely eläkkeen rinnalla

Jos jo saat vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä ja työskentelet eläkkeen rinnalla, sinulle karttuu uutta eläkettä 1,5 % näistä työansioista.

Palkattomilta kausilta

Sinulle karttuu työeläkettä myös sellaisilta kausilta, jolloin et saa palkkaa, vaan jotakin työansioon perustuvaa etuutta. Näitä etuuksia ovat mm.

  • sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat
  • työtapaturma- ja ammattitautilain tai liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus tai päiväraha
  • työttömyyspäiväraha
  • kuntoutus- ja koulutusetuudet
  • vuorottelukorvaus.

Näistä etuuksista karttuvan eläkkeen perusteena otetaan huomioon etuudesta riippuen 55–117 % etuuden perusteena olevasta ansiosta. (Esim. vanhempainraha 117 %, sairauspäiväraha 65 %). Eläkettä karttuu 1,5 % huomioonotettavasta ansiosta.

Työeläkettä kertyy myös opiskelun ja alle 3-vuotiaan lapsen hoidon ajalta. Eläkkeen perusteena olevana tulona pidetään tällöin 728,34 euroa kuukaudessa (v. 2018). Jotta saisit eläkettä opiskelun perustella, sinun on suoritettava tutkinto. Kuinka pitkältä opiskeluajalta eläkettä kertyy, riippuu tutkinnon tasosta.

Jotta voisit saada eläkettä palkattomien kausien perusteella, sinulla on oltava myös työeläkettä kartuttavia työansioita yhteensä vähintään 17 480,28 euroa (v. 2018) koko työurasi ajalta.

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >