Etusivu > Merenkulkijat > Merenkulkuammatit > Perämies

Perämies

Aluksen ollessa merellä vahtiperämies vastaa vahtivuorollaan aluksen turvallisesta kuljettamisesta. Vahtiperämies määrittää aluksen sijaintia ja ohjaa laivaa ennalta suunniteltua reittiä pitkin. Satamissa hän osallistuu lastinkäsittelyyn ja aluksen muihin töihin.

Perämiehiä työskentelee matkustaja- ja rahtialuksilla sekä jäänmurtajilla ja hinaajilla. Työ on itsenäistä, ja se vaatii vastuuntuntoista asennetta, huolellisuutta sekä päätöksentekokykyä.

Koulutus

Toisella asteella voi suorittaa merenkulkualan perustutkinnon, jossa voi suuntautua kansipäällystöön, jolloin tutkinto on vahtiperämies.

Vahtiperämiehen tutkinnon ja vaaditun työkokemuksen suorittamisen jälkeen myönnettävällä vahtiperämiehen pätevyyskirjalla voi toimia ulkomaanliikenteen kauppa-alusten vahtipäällikkönä sekä pienalusten päällikkönä.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa merenkulun ammattikorkeakoulututkinnon, merikapteeni (AMK). Tutkinto antaa pätevyyden toimia matkustaja- ja rahtialusten perämiehenä kansainvälisessä liikenteessä.

Kelpoisuusehdot

Merikapteenin, yliperämiehen tai vahtiperämiehen pätevyyskirja riippuen aluksen miehityksestä. Eriasteisiin pätevyyskirjoihin vaaditaan soveltuvien opintojen lisäksi riittävä määrä työkokemusta.

Vahtiperämiehen pätevyyskirjan saatuaan henkilö voi toimia ulkomaanliikenteen kauppa-alusten vahtipäällikkönä sekä kotimaanliikenteen aluksissa päällikkönä.

Merikapteenikoulutus antaa kelpoisuuden työkokemuksen mukaan eriasteisiin perämiehen, yliperämiehen ja merikapteenin pätevyyskirjoihin laivoilla. Merikapteenin pätevyyskirjan saaneella on kelpoisuus toimia kauppa-aluksilla päällikön ja yliperämiehen tehtävissä.

 

 

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >