Etusivu > Tietoa Merimieseläkekassasta > Tiedotteet > Merikuljetukset on turvattava koronaepidemian aiheuttamassa poikkeusoloissa

Merikuljetukset on turvattava koronaepidemian aiheuttamassa poikkeusoloissa

Julkaisun alkamispäivämäärä: 17.3.2020 18:00

Lehdistötiedote

Merenkulun työmarkkinajärjestöt:

Merikuljetukset on turvattava koronaepidemian aiheuttamassa poikkeusoloissa

Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista 90 % kulkee meritse. Merikuljetusten jatkuvuus koronaepidemiasta johtuvissa poikkeusoloissa on varmistettava. Mikäli merikuljetukset pysähtyvät, pysähtyvät myös yhteiskunnan elintärkeät toiminnot.

Merenkulun työmarkkinajärjestöt suosittavat, että varustamoiden YT-neuvotteluissa nopeasti sovitaan ratkaisuista, joilla sopeutetaan kustannustaso koronaepidemian aiheuttamaan markkinoiden ennennäkemättömään hyytymiseen. Laivatyöpaikkojen turvaaminen kriisin yli on keskeinen tavoite.

Valtiovallalta järjestöt edellyttävät nopeita toimenpiteitä, joilla turvataan varustamoiden lainansaanti valtiontakauksilla ja meriliikenteen ylläpitämistä poikkeusoloissa Huoltovarmuuskeskuksen järjestelyillä. Alusten väylä- ja satamamaksut on palautettava ja nollattava. Lisäksi viranomaisten on välittömästi pidennettävä merenkulkijoiden ammattipätevyyksien haku- ja voimassaoloaikoja.

Helsinki, 17.3.2020


Suomen Merimies-Unioni SMU ry

Simo Zitting

Puheenjohtaja, 0400-813079


Suomen Konepäällystöliitto-Finlands Maskinbefälsförbund ry

Robert Nyman

Toiminnanjohtaja, 050-4542767

Suomen Laivanpäällystöliitto-Finlands Skeppsbefälsförbund ry

Johan Ramsland

Toiminnanjohtaja, 040-6672227
 

Suomen Varustamot ry

Hans Ahlström

Varatoimitusjohtaja, 040-7257110

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >