Etusivu > Tietoa Merimieseläkekassasta > Tiedotteet > Nimityksiä Merimieseläkekassassa 1.1.2021

Nimityksiä Merimieseläkekassassa 1.1.2021

Julkaisun alkamispäivämäärä: 17.11.2020 12:00

Marina Paulaharju on nimitetty 1.1.2021 alkaen johtajaksi vastuualueenaan asiakkuudet, johon kuuluvat eläke- ja vakuutustoiminta, HRM, työhyvinvointi, kuntoutus, vastuullisuus ja viestintä. Marina jatkaa Merimieseläkekassan johtoryhmän jäsenenä.

Marina on työskennellyt Merimieseläkekassassa vuodesta 1996 lähtien eri tehtävissä viimeksi elä-ke- ja hallintolinjan vetäjänä. Hänen laaja ja pitkä kokemuksensa eläkekassassa on omiaan tuo-maan perspektiiviä toiminnan suuntaamisessa yhdessä kohti tulevaisuutta. Marinan osaaminen on karttunut vuosien mittaan myös useiden eri koulutusten ja opintojen kautta. 

Päivi Särkiniemi (KTM, eMBA) on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan talous ja hallinto. Päivi aloittaa Merimieseläkekassassa 11.1.2021, ja hänestä tulee Merimieseläkekassan johtoryhmän jäsen.

Päivi on työskennellyt aiemmin mm. Porastossa, Keskossa ja Keskon Eläkekassassa. Hän on toimi-nut mm. talous- ja kehityspäällikön tehtävissä sekä ollut mukana useissa Eläkesäätiöyhdistyksen työryhmissä. Lisäksi hän on ollut useassa eläkesäätiössä juridisena asiamiehenä.

Päivin tuoma kokemus on tärkeää mm. jatkuvasti lisääntyvien raportointivaatimusten näkökul-masta, jossa tarvitaan osaamista talouden, sijoittamisen ja tietojärjestelmien osalta. Olemme va-rautuneet myös tuleviin eläköitymisiin sekä riittävien varamiesjärjestelyjen varmistamiseen.

- Olen oikein tyytyväinen johtoryhmäämme ja odotan innolla yhteistä taivaltamme. Koros-tamme erityisesti vastuullisuutta, joka näkyy erityisesti asiakkaista huolehtimisena näinä haasteellisina aikoina. Omia painopistealueitani ovat lisäksi Merimieseläkekassan johtami-nen, sijoitustoiminta ja henkilöstömme hyvinvoinnista huolehtiminen, vuoden 2021 alussa toimitusjohtajana aloittava Jari Puhakka toteaa nimityksistä.

Lisätietoa: 

Jari Puhakka, jari.puhakka(at)merimieselakekassa.fi, puh. 050 358 8746SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >