Etusivu > Tietoa Merimieseläkekassasta > Tiedotteet > Työeläkeindeksiluvut ja elinaikakerroin vuodelle 2018

Työeläkeindeksiluvut ja elinaikakerroin vuodelle 2018

Julkaisun alkamispäivämäärä: 27.12.2017 15:00

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläkeindeksiluvut ja elinaikakertoimen vuodelle 2018.

Työeläkeindeksi nousee noin 0,6 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Maksussa olevien työeläkkeiden indeksiluku on 2548. 

Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,391. Vuoteen 2017 verrattuna palkkakerroin nousee 0,1 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Elinaikakerroin vuodelle 2018 on 0,96102.

Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1956 syntyneiden vuonna 2018 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä noin 4 prosenttia. Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2018 myönnettäviä työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta. Lisäksi elinaikakerroin vaikuttaa ensi vuonna myönnettäviin työeläkelakien mukaisiin perhe-eläkkeisiin ja luopumistukiin. Elinaikakertoimen tarkoituksena on sopeuttaa alkavien työeläkkeiden tasoa ja eläkemenoa sen mukaan, miten odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä muuttuu. Jos keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä.

Elinaikakertoimen tarkoituksena on, että osa pidentyneestä eliniästä käytetään työssäoloon. Ajatuksena on, että samantasoinen eläke kuin ilman elinaikakertoimen vaikutusta on mahdollista saavuttaa työskentelemällä pidempään. Elinaikakerroin otettiin käyttöön vuonna 2010.

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >