Etusivu > Tietoa Merimieseläkekassasta > Tiedotteet > Varustamoille mahdollisuus lykätä MEL-vakuutusmaksuja

Varustamoille mahdollisuus lykätä MEL-vakuutusmaksuja

Julkaisun alkamispäivämäärä: 3.4.2020 9:00

Hallitus esittää, että Merimieseläkekassa voisi varustamon pyynnöstä siirtää merimieseläkelain mukaisen eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään kolmella kuukaudella. Esityksellä pyritään helpottamaan varustamoiden hankalaa talous­-tilannetta, jonka koronavirusepidemia on aiheuttanut. Lakia on tarkoitus soveltaa ajalla 10.4.2020 – 31.7.2020 erääntyviin eläkevakuutusmaksuihin.

Eräpäivän siirtämisen ajalta ei tulisi maksettavaksi MEL 146 §:ssä säädettyä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Maksuun lisättäisiin kuitenkin eräpäivän siirtämisen ajalta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vahvistettujen laskuperusteiden mukainen vakuutusmaksukorko, joka on kaksi prosenttia vuonna 2020.

Eläkevakuutusmaksun siirtämiseksi varustamon on tehtävä tätä koskeva pyyntö Merimieseläkekassalle, joka voi myöntää siirron erityisen painavista syistä. Pyyntö eräpäivän siirtämisestä on esitettävä eläkekassalle ennen MEL 142 §:n 2 momentin mukaista eräpäivää.    

Hallituksen esitys menee vielä eduskunnan hyväksyttäväksi.  

Haluamme kuitenkin jo tässä vaiheessa tiedottaa varustamoita tästä mahdollisuudesta ja kehottaa niitä varustamoja, jotka haluavat erityisen painavista syistä siirtää eläkevakuutusmaksun maksamista, lähettämään vapaamuotoisen ja perustellun hakemuksen Merimieseläkekassaan 9.4.2020 mennessä.

Lisätietoa asiasta antaa toimitusjohtaja Kari Välimäki,  
puh. 050 559 9177 tai sähköposti
kari.valimaki(at)merimieselakekassa.fi.


SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >