Etusivu > Tietoa Merimieseläkekassasta > Tiedotteet > Eläkeuudistus 1.1.2017

Eläkeuudistus 1.1.2017

Julkaisun alkamispäivämäärä: 17.11.2016 19:00

Merimieseläkelakiin (MEL:iin) on tehty kaikilta osin aivan samat muutokset kuin työntekijän eläkelakiin (TyEL:iin) ja muihinkin työeläkelakeihin. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2017

Mikä muuttuu?

Ketä uudistus koskee?

  • Koskee 1.1.2017 ja sen jälkeen karttuvia eläkkeitä.
  • Koskee niitä eläkepäätöksiä, joiden eläketapahtuma on vuonna 2017
  • Ei koske jo maksussa olevia eläkkeitä
  • Ei koske 31.1.2.2016 mennessä ansaittuja eläkkeitä (karttumia)

​Entä merenkulkijoiden alennettu eläkeikä?


Merenkulkijoiden alennetusta eläkeiästä säädetään 1.1.2016 alkaen MEL 2016 muutosten voimaantulosäännöksessä.

Ajanjaksona 1.1.2016 – 31.12.2024 ansaitaan eläkeiän alennusta ja jäädään vanhuuseläkkeelle alennetussa eläkeiässä 31.12.2015 voimassa olevin säännöin.

1.1.2025 alkaen merenkulkijalla on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle siinä alennetussa eläkeiässä, jonka hän on ansainnut 31.12.2024 mennessä edellyttäen, että hän täyttää myös muut alennetun vanhuuseläkkeen saamisen edellytykset eli

  • MEL-työsuhde jatkuu eläkeiän täyttämiseen saakka;
  • 18 MEL-kuukautta viimeisen 3 vuoden aikana; ja
  • MEL-työsuhteen pitää päättyä.

1.1.2016 alkaen alennettu eläkeikä lasketaan kaavalla:
300 kuukautta ylittävät kuukaudet vähennetään 65 vuoden iästä. T
ällä muutoksella huomioidaan vuoden 2017 eläkeikämuutokset
Ylin alennettu eläkeikä = 64 v 11 kk

Mikä ns. yleinen eläkeikä?  Entä merenkulkijat?

 
1.1.2016 voimaan tullut merimieseläkelain uudistus muutti meripalvelun pituudesta riippuvan eläkeiän perusteita.

Työmarkkinajärjestöjen syksyn 2015 eläkesopimus puolestaan nostaa vuoden 2017 alusta lukien yleisen eläkeiän asteittain 63 vuodesta 65 vuoteen.

Jos ennen vuoden 2024 loppua meripalvelua on 25 vuotta tai vähemmän, eläkeikä määräytyy pelkästään yleisen eläkeiän perusteella.

Vuoden 2017 alusta 1954 tai aikaisemmin syntyneillä eläkeikä säilyy 63 vuodessa, mutta 1955-64 syntyneillä kasvaa 63 vuodesta 65 vuoteen syntymävuodesta riippuen. Vuoden 1964 jälkeen syntyneiden yleinen eläkeikä seuraa elinajanodotteen kasvua ja määritellään myöhemmin.

 

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >