Etusivu > Tietoa Merimieseläkekassasta > Tiedotteet > Merenkulkijoiden kuolleisus ja työkyvyttömyys

Merenkulkijoiden kuolleisus ja työkyvyttömyys

Julkaisun alkamispäivämäärä: 19.11.2015 12:00

Merenkulkijoiden kuolleisuus ja työkyvyttömyys
22.10.2015
Suomalaisten merimiesten elintavoissa ja työoloissa parantamisen varaa
Kuntoutussäätiön Merimieseläkekassalle tekemässä tutkimuksessa todetaan, että merenkulkijoiden kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on edelleen 2000-luvulla muita palkansaajia yleisempää. Erot vastaavissa ammateissa maissa työskenteleviin ovat suuria etenkin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä. Merenkulkijoiden korkeammat kuolleisuuden ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syyt johtuvat sekä työoloista että elintavoista.
Tutkimuksen mukaan merenkulkijoiden kuolleisuus on 1,3-kertaista muihin palkansaajiin verrattuna sekä miehillä että naisilla. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on merenkulkijamiehillä 1,6-kertainen ja naisilla yli kaksinkertainen muihin palkansaajiin verrattuna. Eri merenkulun ammattiryhmissä työskentelevien kesken on eroavuuksia. Etenkin konemiehistöllä ja rahtialuksilla työskentelevillä miehillä sekä keittiössä työskentelevillä naisilla kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on muuta palkansaajaväestöä yleisempää.
Työ merellä raskaampaa kuin maissa
Laivan konehuoneen henkilöstön kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on korkeampaa kuin vastaavan tasoisissa tehtävissä maissa työskentelevillä. Keittiöhenkilökunnan siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle on yleisempää kuin maissa vastaavissa ammateissa. Kuolleisuus sen sijaan on useissa laivan talousosaston ammateissa, esimerkiksi tarjoilijoilla, saman tasoista kuin maissa.
Elintavat ja työolot vaikuttavat
Alkoholiperäiset kuolemat olivat tutkimusajankohtana edelleen yleisiä. Tämän jälkeen on toteutettu alkoholin käyttöä rajoittavia toimenpiteitä ja myös varhaisen puuttumisen menetelmiä on otettu käyttöön. Näiden toimenpiteiden vaikutukset eivät vielä näy täysimääräisesti tutkimustuloksissa. Myös tupakointiin liittyvät kuolinsyyt ovat merenkulkijoilla muita palkansaajia yleisempiä.
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen diagnoosina ovat useimmiten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt tai tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Vammat ja myrkytykset ovat merenkulkijoilla muita palkansaajia yleisempiä syitä, miehillä myös hengityselinten sairaudet ja naisilla tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.
Aikaisemman tutkimuksen perusteella laivatyö on fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa. Merenkulkijoiden työoloja ja työterveydenhuoltoa tulisi kehittää, kuin myös tukitoimia elintapoihin liittyen. Useita hankkeita merenkulkijoiden työkyvyn edistämiseksi onkin jo käynnistetty.
Tutkimuksessa seurattiin kaikkien 25–64-vuotiaiden vuonna 2000 merenkulkijoina olleiden kuolleisuutta ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä ja verrattiin sitä kaikkiin palkansaajiin. Seuranta-aika oli 2001–2013. Aineistona oli Merimieseläkekassan, Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin perustuva yksilötasoinen poikkileikkausaineisto vuodelta 2000.

Lisätietoa tutkimuksesta antavat:
Tutkija Hanna Rinne, Kuntoutussäätiö
puh. 044 781 3104, hanna.rinne@kuntoutussaatio.fi, www.kuntoutussaatio.fi

Professori Veijo Notkola, Kuntoutussäätiö
puh. 040 509 4182 s-posti: veijo.notkola@kuntoutussaatio.fi, www. kuntoutussaatio.fi

Toimitusjohtaja Kari Välimäki, Merimieseläkekassa
puh. 050 559 9177, kari.valimaki@merimieselakekassa.fi, www.merimieselakekassa.fi

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >