Etusivu > Tietoa Merimieseläkekassasta > Tietoa meistä > Hallitus

Hallitus

​Merimieseläkekassan hallituksen nimittää merimieseläkelain nojalla nelivuotiskaudeksi kerrallaan sosiaali- ja terveysministeriö.

Hallituksessa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat valtiota. Jäseninä toimivat merenkulun työntekijä- ja työnantajajärjestöjen edustajat. Päällystöliitoilla on vuorovuosin jäsenyys- tai läsnä- ja puheolo-oikeus

Merimieseläkekassan hallitus
2018-2021


Puheenjohtaja
Johtaja Raija Volk, sosiaali- ja terveysministeriö

Varapuheenjohtaja
Talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet

Varatoimitusjohtaja Hans Ahlström, Suomen Varustamot ry
varajäsenenään toimitusjohtaja Jan Hanses, Viking Line Abp

Työmarkkinajuristi Maija Mattila​, Suomen Varustamot ry
varajäsenenään varatoimitusjohtaja Katarina Hildén, Bore Ltd

Puheenjohtaja Kenneth Bondas, Suomen Merimies-Unioni ry
varajäsenenään liittosihteeri Sannaleena Kallio, Suomen Merimies-Unioni ry

Toiminnanjohtaja Robert Nyman, Suomen Konepäälllystöliitto ry
varajäsenenään asiamies Joachim Alatalo, Suomen Konepäällystöliitto ry

Toiminnanjohtaja Johan Ramsland, Suomen Laivanpäällystöliitto ry
varajäsenenään puheenjohtaja Kristian Heiskanen, Suomen Laivanpäällystöliitto ry

 

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >