Etusivu > Tietoa Merimieseläkekassasta > Tietoa meistä > Johto ja organisaatio

Ammattijärjestöt mukana hallinnossa

Ylintä päätösvaltaa eläkekassassa käyttää vähintään kerran vuodessa kokoontuva 13-jäseninen valtuuskunta. Se vahvistaa tilinpäätöksen sekä valitsee tilintarkastajat. Valtuuskunnassa on edustettuina valtiovalta, varustajat sekä merenkulun työntekijäjärjestöt.

Merimieseläkekassan hallitus ratkaisee mm. työkyvyttömyyseläkeasiat, päättää varojen sijoittamisesta, antaa lausuntoja ja tekee aloitteita merimiesten eläketurvaan liittyvissä asioissa sekä huolehtii eläkekassan hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat valtion edustajat. Jäseninä ovat työnantajavarustajien edustajat ja työntekijäjärjestöjen edustajat.

Päällystöliitoilla on vuorovuosin jäsenyys- tai läsnä- ja puheolo-oikeus.

Toimitusjohtaja johtaa Merimieseläkekassan operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan nimittää hallitus.  

Merimieseläkekassan toimitusjohtaja on Kari Välimäki.

Toimitusjohtajan apuna operatiivisessa toiminnassa on johtoryhmä, joka muodostuu linjaesimiehistä ja päälakimiehestä. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Merimieseläkekassan toimintaa valvovat:

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >