Etusivu > Tietoa Merimieseläkekassasta > Tietoa meistä > MEL-uudistus

MEL-uudistus 2016

Työryhmä  valmisteli lainmuutosta 


Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) asetti vuonna 2013  työryhmän merimieseläkejärjestelmän mukaisten etuuksien ja rahoituksen kehittämistä varten. Työryhmän yksimielinen esitys valmistui kesällä 2014. Työryhmän asettamisen tausta oli vuonna 2013 merenkulun toimintaedellytyksiä, tukipolitiikka ja sopeutumistoimia selvittäneen valtiovarainministeriön asettaman työryhmän tekemä ehdotus. Työryhmän työ liittyi siis laajempaan merenkulun valtiontukien tarkastamiseen liittyvään työhön.

Työryhmän tehtävänä oli selvittää ja tehdä ehdotuksensa, miten merimieseläkejärjestelmän mukaisia etuuksia ja rahoitusta voidaan muuttaa siten, että etuudet ja rahoitus vastaavat nykyistä paremmin TyEL-eläkejärjestelmän etuuksia ja rahoitusta. Ehdotuksia tehtäessä työryhmän tuli ottaa huomioon myös merimieseläkejärjestelmän nykyiset ja tulevat eläkevastuut.

Työryhmän tavoitteena oli kehittää merenkulkijoiden eläke-etuuksia ja niiden rahoitusta nykyistä yhdenmukaisemmaksi TyEL-aloilla työskentelevien eläke-etuuksiin ja rahoitukseen nähden. Tavoitteena on myös pitkällä aikavälillä vähentää merimieseläkejärjestelmän kustannuksia ja niihin kohdistuvaa valtionosuutta.

Työmarkkinajärjestöjen eläkesopimus

Merimieseläkelain uudistusta valmisteleva työryhmä kokoontui vielä syksyllä 2014 työmarkkinajärjestöjen lokakuussa 2014 tehdyn eläkesopimuksen johdosta.  Eläkesopimus muutti välittömästi merimieseläkelain uudistamista koskevaa työryhmän esitystä kahdella tavalla: merenkulkijoiden alennetun eläkeiän poistumisen siirtymäaika piteni yhdeksään vuoteen ja palkansaajan työeläkemaksun vähennystä eläkepalkasta eli ns. Ptel-vähennystä ei tehdä myöskään merenkulkijoilta.  

Eläkesopimuksen merkittävin muutos koski eläkeikiä. Sen lisäksi eläkkeen karttumisprosentit muuttuivat ja lakisääteisiin eläkejärjestelmiin, myös MELiin tuli uusia eläkemuotoja.

Lainmuutokset hyväksytty eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi tammikuussa 2015 merimieseläkelain ja siihen liitännäiset muut lainmuutokset ja asetukset. Uusi merimieseläkelaki tuli voimaan 1.1.2016. Eläkesopimuksen perusteella tehtävät muutokset kaikkiin eläkejärjestelmiin  hyväksyttiin myös eduskunnassa marraskuussa 2015 ja lainmuutokset tulivat voimaan 1.1.2017.

Näiden viimeisten uudistusten ja pitkän siirtymäajan jälkeen merimiesten eläketurva tulee yhtenäiseksi muiden työeläkkeiden kanssa.

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >