Etusivu > Tietosuoja

Tietosuojaperiaatteet

​​

​​Eläketurva ja tietosuoja

Hoidamme Merimieseläkekassassa merimieseläkelain (MEL) mukaista eläketurvaa. Tämän lakisääteisen tehtävän toimeenpanijana käsittelemme kaikkia vakuutettujen ja eläkkeen- sekä etuussaajien henkilötietoja

  • asianmukaisesti

  • luottamuksellisesti

  • huolellisesti ja​

  • turvallisesti.

Keräämme työeläketoiminnan kannalta tarpeellisia henkilötietoja varustamotyönantajilta, vakuutetuilta, eläkkeenhakijoilta ja -saajilta ja viranomaisilta.

Arkaluonteisia tietoja kuten terveystietoja käsittelemme vain silloin kun meillä on siihen lainsäädännön mukaan oikeus. 

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä, tietosuoja- ja  eläkelainsäädäntöä sekä työeläkealan käytännesääntöjä ja olemme niihin sitoutuneet.

Vuokraustoiminta ja tietosuoja

​Osana sijoitustoimintaa Merimieseläkekassalla on vuokra-asuntoja sekä liike- ja toimistotiloja. Keräämme henkilötietoja tässä toiminnassa asunnonhakijoista ja vuokralaisista tietosuoja- ja pelastuslainsäädännön nojalla. Tarkistamme myös hakijoiden luottotietoja, 

Tietoturvallisuus tärkeää

Eläkekassan johto on tietoturvallisuuden kannanottonaan​ hyväksynyt eläkekassalle tietoturva- ja tietosuojapolitiikan, joka määrittelee tietoturvan ja -suojan tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot. Tällä tavoin osoitamme kiinnittävämme erityistä huomiota hyvän tietoturvan ja -suojan toteuttamiseen, ylläpitoon ja jatkuvaan kehittämiseen.

Organisaatiomme on tietoturvallisuuden kirjauksiin ja siihen liittyviin ohjeistuksiin sitoutunut. Henkilöstömme on lisäksi allekirjoittanut erillisen valtiolositoumuksen.​​

​Organisaatio

​​Olemme nimenneet organisaatioomme tietoturva- ja 
tietosuojavastaavat. 

Yhteydenotot: tietosuoja(at)merimieselakekassa.fi

Tietosuojaselosteet


 

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >

​​TOIMISTO PALVELEE

Toimisto on avoinna

arkisin 9.00 - 15.00

​Uusi osoite 1.3.2019 alkaen

Kanavaranta 9
00160 Helsinki

Eläkeneuvonta arkisin

9.00 - 11.00 ja 13.00 - 14.00

info@merimieselakekassa.fi

Yhteystiedot>