Etusivu > Työhyvinvointi ja kuntoutus > Kuntoutus kannattaa

Kuntoutus kannattaa

​Jos työntekijän työkyky on vaarassa, hänelle voidaan järjestää ammatillista kuntoutusta. Sen tarkoitus on, että työntekijä voi jatkaa työssä. Työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminen on vasta toissijainen vaihtoehto. Kuntoutusmahdollisuudet tutkitaan aina ennen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä.

Työntekijälle on luonnollisesti edullista voida jatkaa työssä. Palkka on eläkettä suurempi ja työnteosta kertyy lisää eläkettä jopa 68 vuoden ikään asti.

Myös työnantajalle on edullista ehkäistä työkyvyttömyyttä. Vuonna 2017 suurempien MEL-työnantajien eläkevakuutusmaksuun tulee omavastuu työnantajan työntekijöille myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä. Omavastuu ei koske kuntoutustukea, kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta.

Merimieseläkekassa voi järjestää työntekijälle ammatillista koulutusta, jos

  • työntekijä alle 63-vuotias
  • työntekijällä on asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma, joka todennäköisesti aiheuttaa uhkan tulla työkyvyttömäksi merimieseläkelaissa tarkoitetulla tavalla
  • työntekijällä on viiden viimeisen vuoden aikana ollut työansioita yhteensä vähintään 34 960,56 euroa (v. 2018 tasossa)
  •  työntekijän työssäolo on vakiintunutta ja hänelle on karttunut kohtuullisesti työeläkettä
  • työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai se voidaan estää tarkoituksenmukaisen ammatillisen koulutuksen avulla
  • työntekijällä ei ole oikeutta kuntoutukseen liikennevakuutuslain tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan.

Kuntoutus voi olla työkokeilua, työhönvalmennusta, uudelleen koulutusta tai elinkeinotoiminnan tukea. Kuntoutujan oma työnantaja voi olla mukana järjestämässä työkokeilua tai työhön valmennusta.

Merimieseläkekassa ja muut työeläkelaitokset järjestävät ammatillista kuntoutusta vakuutetuilleen. Lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaa Kela. Kela järjestää myös ammatillista kuntoutusta, erityisesti työelämän ulkopuolella oleville henkilöille, nuorille ja vajaakuntoisille.

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >