Etusivu > Työhyvinvointi ja kuntoutus > Riskien arviointi

Riskien arviointi on perustyökalu

Omin voimin ryhmätyönä tehty riskinarviointi on nykyisin työpaikkojen työturvallisuus- ja työterveystoiminnan perustyökalu, myös merenkulkualalla.    

Työpaikan riskinarvioinnissa tunnistetaan vaaroja, joille työntekijät työssään altistuvat sekä arvioidaan niihin liittyviä riskejä. Vaara voi olla äkillinen tilanne tai pitkäaikainen altistuminen. Arvioidaan esimerkiksi melulle altistumisen vaikutuksia työntekijän kuulolle.

Riskinarvioinnin tulee kattaa kaikki työt ja riskit. Koko henkilöstön tulee kuulua arvioinnin piiriin. Arviointi tehdään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Yhdessä määritellään riskin suuruus, merkittävyys ja tärkeysaste. Tämä puolestaan auttaa parannusten kohdistamisessa ja ajoittamisessa. 

Hyvä riskinarviointi

Riskinarvioinnin tulisi täyttää seuraavat laadulliset ominaisuudet. Se on mm:

  • työnantajan organisoimaa
  • yhteistyössä henkilöstön kanssa tapahtuvaa
  • käytössä olevia asiantuntijoita hyödyntävää
  • kattavaa
  • totuudenmukaista
  • yhdenmukaista
  • järjestelmällistä
  • erottelevaa
  • tärkeysjärjestykseen asettavaa.

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >