Etusivu > Työhyvinvointi ja kuntoutus > Riskien arviointi > Vaaratekijöiden tunnistaminen

Vaaratekijöiden tunnistaminen

Työpaikalla on kolmenlaisia vaaroja: On sellaisia vaaroja, jotka ovat kaikkien tiedossa. Toiseksi on sellaisia vaaroja, joita ei ole havaittu, mutta jotka voidaan havaita esimerkiksi tarkistuslistojen avulla. Kolmanneksi on piilovaaroja, joita on vaikea suoraan havaita. Vaara voi olla äkillinen tilanne tai pitkäkestoinen altistuminen.

Vaarojen tunnistamisessa auttaa kirjanen ”Riskien arviointi työpaikalla”. Jokainen merenkulkija arvioi oman työnsä terveys- ja hyvinvointihaitat käyttämällä apuna hankkeeseen kehitettyä lomaketta. Työterveyshuolto kokoaa lomakkeet ja tekee niistä laivakohtaisen yhteenvedon.

Varustamon työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto arvioivat tiiminä yhteenvedon kattavuuden ja tarvittaessa tarkentaa haitta-arviota. Tämän jälkeen tiimi tekee riskinarvioinnin ja asettaa tarvittavat toimenpiteet tärkeysjärjestykseen. Korjaavat toimet tehdään yhdessä kaikkien osapuolien kanssa.

Erilaisia vaaroja

Erilaisia terveysvaaroja aiheuttavat mm. tapaturman vaarat, kemialliset ja fysikaaliset vaarat, ergonomian puutteet ja henkinen kuormittuminen. Viimeksi mainittuun liittyy läheisesti työilmapiiri ja henkinen hyvinvointi työyhteisössä, johon puolestaan vaikuttaa mm. epäsopiva työkäyttäytyminen. 

Tärkeää on, että kaikki vaarat punnitaan johdonmukaisesti samalla tavoin eli yhteismitallisesti.  Erityiset vaarakohtaiset tunnistuslistat auttavat.  Yleensä niissä rajoitutaan välittömästi aistittaviin ja havaittaviin vaaroihin.

Työntekijä itse on paras työnsä vaarojen asiantuntija. Työtä tehdessä monet vaarat saattavat kuitenkin jäädä tunnistamatta tai ne työnnetään vaistomaisesti taka-alalle työn sujumisen vuoksi. Siksi riskien arvioinnissa tarvitaan tehtävään perehtyneitä työsuojelu- ja työterveysvastaavia sekä muita asiantuntijoita.

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >