Etusivu > Työhyvinvointi ja kuntoutus > Työhyvinvointi on yhteinen asia

Työhyvinvointi on yhteinen asia

Työhyvinvointi kuvaa työssä jaksamista tukevia asioita, niin fyysisiä kuin psyykkisiä. Työhyvinvointi on määritelty esimerkiksi niin, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. Työhyvinvointi on työpaikan kaikkien osapuolien yhteinen asia.

Merenkulkijan työhyvinvointi

Merenkulkijan työn ja työhyvinvoinnin perusta on merikelpoisuus, joka arvioidaan kahden vuoden välein merimieslääkärintarkastuksessa.

Laiva on haastava työympäristö, jossa usein joudutaan työskentelemään hankalissa olosuhteissa.
Työskentelytilat ovat eri tasoilla, käytäviä ja portaita on paljon. Melutaso on korkea varsinkin konehuoneissa. Työtehtävistä on selviydyttävä säästä riippumatta. Pohjoisilla merialueilla on talvella kylmää ja tuulista, kun taas trooppisilla merialueilla voi olla hyvin korkea lämpötila.

Tekniikan ja automaation kehittyminen on vähentänyt raskasta fyysistä työtä, mutta merenkulkijan on selviydyttävä myös poikkeustilanteista.

Laivalla työ- ja vapaa-aika vietetään samoissa tiloissa. Pitkät poissaolot perheen, sukulaisten ja ystävien luota ovat myös kuormittava tekijä. Työilmapiirin merkitys mielenterveydelle on hyvin suuri. Henkisestä hyvinvoinnista kertoo tyytyväisyys elämään ja työhön; se, että on yleensä hyvä olo.

Yhteinen etu

Työhyvinvoinnin menestyksellinen edistäminen edellyttää varustamon, merenkulkijoiden, työsuojelun ja työterveyshuollon saumatonta yhteistyötä, jossa jokaisella on oma vastuunsa ja roolinsa. Tavoitteista sovitaan yhdessä, jotta ne voitaisiin myös saavuttaa.

Hyvinvoiva henkilöstö viihtyy työssään ja tuo myös työnantajalle menestystä ja tulosta. Samalla sairauspoissaolot vähenevät ja paine ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen vähenee.

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >