Etusivu > Työhyvinvointi ja kuntoutus > Työhyvinvointi on yhteinen asia > Merikelpoisuus

Merikelpoisuus

Laiva on haastava työympäristö sekä fyysisesti että henkisesti. Merenkulkijan työkyvyn perusta onkin merikelpoisuus. Sitä säädellään sekä kansallisilla että kansainvälisillä säädöksillä.
Suomessa merenkulkijat käyvät merimieslääkärintarkastuksessa kahden vuoden välein.

Merenkulkijalla on oltava

  • riittävä näkö (tehtävästä riippuen myös värinäkö) 
  • riittävä kuulo ja puhekyky tehokkaaseen kommunikointiin
  • riittävä fyysinen kyky selviytyä poikkeustilanteista ja pelastustehtävistä.

Merenkulkijalla ei saa olla

  • sellaista vikaa, vammaa tai sairautta, joka estää tai selvästi vaikeuttaa hänen työtään tai hätätilanteista selviytymistä
  • sellaista vikaa, vammaa tai sairautta, joka pahenee laivatyössä tai tekee hänen kykenemättömäksi meripalveluun tai vaarantaa muiden henkilöiden turvallisuuden tai terveyden
  • sellaista lääkitystä, jonka sivuvaikutukset huonontavat harkintaa, tasapainoa tai mitään muuta edellytystä työtehtävistä tai hätätilanteista selviytymiseksi.

Jos merenkulkija on alle 18-vuotias, lääkärin on varmistettava, ettei työ aluksella ole haitallista nuoren terveydelle tai kehitykselle.

Laivatyössä vaaditaan hyvää tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä, tasapainoa ja kehonhallintaa. Laivalla liikutaan paljon portaissa, ahtaissa paikoissa ja liukkailla kansilla. Melutaso voi olla korkea, varsinkin konehuoneessa. Sääolosuhteet ovat myös usein kuormittavia.

Laivalla vietetään sekä työ- että vapaa-aika samassa seurassa, kaukana perheestä ja muista ystävistä. Merenkulkijalta vaaditaan siis psyykkistä tasapainoisuutta. Sosiaalisuus ja sopeutumiskyky ovat ratkaisevia viihtyvyyden ja työilmapiirin kannalta.

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >