Etusivu > Työhyvinvointi ja kuntoutus > Työhyvinvointi on yhteinen asia > Terveysmääräykset

Merenkulkijan terveyttä koskevat määräykset

Merenkulkualan työtä ja työoloja säädellään monissa kansainvälisissä ja kansallisissa määräyksissä.

Kansainväliset sopimukset ja ohjeet

Merityöyleissopimus MLC 2006

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) merityöyleissopimus Maritime Labour Convention astui voimaan vuonna 2006. Siinä määritellään merenkulkualan työtä koskevat vähimmäisvaatimukset: työsuhteen ehdot, majoitus, virkistysmahdollisuudet, ruoka ja ruokahuolto, terveydensuojelu ja sosiaaliturva.

Lue lisää: MLC 2006

STCW-yleissopimus

Kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan yleissopimuksen (Standards of Training Certification and Watchkeeping, STCW) määräykset on sisällytetty Suomen lainsäädäntöön.

Yleissopimus  ja sen liite

ILO/IMO:n ohjeistukset merenkulkijoiden lääkärintarkastuksista

Kansalliset säädökset ja määräykset

Laki laivaväen lääkärintarkastuksista 1171/2010

STM:n asetus laivaväeltä vaadittavasta näkö- ja kuulokyvystä 224/2013

Laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi 47/2009

Laiva-apteekkilaki ja -asetus (584/2015 ja 589/2015)

Merityösopimuslaki 756/2011

Terveydenhuoltolaki 1326/2010

Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Työturvallisuuslaki 738/2002

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >