Etusivu > Työhyvinvointi ja kuntoutus > Työhyvinvointi on yhteinen asia > Tukea työhyvinvointiin

Tukea työhyvinvointiin

Palveluita

Työterveyshuolto ja lakisääteiset merimiesterveyskeskukset huolehtivat merenkulkijan terveydestä. Niiden lisäksi on toimijoita, joilla on pitkät perinteet merenkulkijoiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Merimiespalvelutoimisto (MEPA)

Merimiespalvelutoimiston (MEPA) tehtävänä on huolehtia siitä, että myös merenkulkijat voisivat mahdollisimman tasavertaisina käyttää hyväkseen yhteiskunnallisia palveluja. Se järjestää mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajantoimintaan ja liikuntaan.

Lue lisää MEPA:sta

ForMare

ForMare-hanke auttaa elämäntapamuutoksessa.

Lue lisää ForMaresta

Merimieskirkko

Merimieskirkko toimii kirkkona ja sosiaalisena ja kulttuurisena kohtauspaikkana. Sillä on muun muassa laivakuraattoritoimintaa. Suomen merimieskirkolla on toimipaikkoja Pohjois-Saksassa, Belgiassa, Luxemburgissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja Kreikassa.   

Lue lisää Merimieskirkosta

Tutkimustietoa

Jotta työhyvinvointia voidaan edistää tehokkaasti, tarvitaan myös tutkimustietoa.

Stay On Board

Merenkulkijoiden työhyvinvointia on tutkittu esimerkiksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Stay on Board-hankkeessa. Sen tulosten mukaan työhyvinvointiin myönteisesti vaikuttavia seikkoja ovat toimiva työyhteisö ja työn ja vapaa-ajan jaksotus.

Työhyvinvoinnin kannalta haasteellisia ovat tuki- ja liikuntaelimistön oireet, ylipaino, fyysisestä työstä palautuminen ja kiire.

Lue lisää Stay On Board-tutkimuksesta

SeaFit

Työterveyslaitoksen SeaFit-tutkimuksessa merenkulkijoiden fyysistä toimintakykyä ja työssä kuormittumista sekä mitattiin tarkoilla ja monipuolisilla menetelmillä että arvioitiin yhdessä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää merenkulkutyöhön liittyvien fyysisten kuormitustekijöiden hallinnassa.

Lue lisää SeaFit-tutkimuksesta

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >