Etusivu > Varustamot > Kenelle MEL-eläkevakuutus

Kenet vakuutetaan merimieseläkelain mukaan?

Merimieseläkelain (MEL) mukaan vakuutetaan työntekijä, joka tekee merityösopimuslain mukaista työtä

  • ulkomaanliikenteeseen käytettävässä suomalaisessa kauppa-aluksessa
  • merellä ansiotarkoituksessa toimivassa suomalaisessa pelastus- tai kalastusaluksessa
  • muunlaisessa suomalaisessa jäänmurtajassa kuin satamajäänmurtajassa
  • pääasiassa kotimaan meriliikenteessä olevassa suomalaisessa lastialuksessa, hinaajassa tai työntäjässä, joka on merkitty kauppa-alusluetteloon
  • ulkomaanliikenteeseen käytettävässä suomalaisessa kauppa-aluksessa, joka on pääasiassa ilman miehistöä vuokrattu ulkomaille, jos työntekijä on työsuhteessa laivan omistajaan tai tämän käyttämään työnantajaan
  • ulkomaisessa kauppa-aluksessa, jonka suomalainen laivanvarustaja on vuokrannut pääasiassa ilman miehistöä, jos työntekijä on työsuhteessa laivanvarustajaan tai sen käyttämään muuhun työnantajaan.

Kauppa-alusluetteloon merkityssä aluksessa merimieseläkelakia sovelletaan EU/ETA-maan kansalaisiin sekä EU/ETA-maassa vakituisesti asuviin kolmansien maiden kansalaisiin.

Jäänmurtajissa merimieseläkelakia sovelletaan miehistöön sekä päällystöön. Virkasuhteessa oleva päällystö siirtyi MEL:n piiriin 1.1.2010.

Vakuuttamisvelvollisuuden alaikäraja on 17 vuotta. Yläikäraja määräytyy syntymävuoden mukaan seuraavasti:

  • 1957 ja sitä ennen syntyneillä yläikäraja on 68 vuotta
  • 1958 - 1961 syntyneillä yläikäraja on 69 vuotta
  • 1962 - 1964 syntyneillä yläikäraja on 70 vuotta
  • 1965 ja sen jälkeen syntyneillä yläikäraja on sidottu elinaikakertoimeen.

Kenet vakuutetaan jonkin muun työeläkelain mukaan?

Työntekijää, joka työskentelee laivalla muusikkona, näyttelijänä, tanssijana tai muuna esiintyvänä taiteilijana ja jonka työsuhde on tarkoitettu kestämään alle vuoden, ei vakuuteta merimieseläkelain vaan työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

Itsenäisenä yrittäjänä työskentelevän tulee ottaa itselleen yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen vakuutus, jos hän täyttää sen edellytykset.

Kotimaanliikenteen aluksessa työskentelevä työntekijä vakuutetaan työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Jos työntekijä toimii samassa työsuhteessa sekä ulkomaan- että kotimaanliikenteessä, hänet vakuutetaan joko MEL:n tai TyEL:n mukaan riippuen siitä, kumman lain mukaista työtä hän tekee pääasiallisesti. Eläketurvaa järjestettäessä työsuhdetta ei jaeta eri eläkelakien piiriin.

Jos on epäselvää, tuleeko tietty henkilö tai tietyssä aluksessa työskentelevät henkilöt vakuuttaa merimieseläkelain vai jonkin muun lain mukaan, asian ratkaisee Merimieseläkekassan hallitus.

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >