Etusivu > Merenkulkijat > Merenkulkijan eläke-etuudet > Työkyvyttömyyseläke > Työkyvyttömyyseläkkeen määrä

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä

Työkyvyttömyyseläke koostuu siitä eläkkeestä, joka sinulle on karttunut ennen eläkkeelle jäämistä, ja niin sanotusta tulevan ajan eläkeosasta. Tulevan ajan eläkeosalla tarkoitetaan eläkettä, joka sinulle karttuu työkyvyttömyyden alkamisesta vanhuuseläkeikään asti.

Työnteosta olet ansainnut eläkettä ikäsidonnaisten karttumaprosenttien mukaan. Voit tarkistaa karttuneen eläkkeesi Loki-palvelustamme. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla

Loki-palveluun

Tulevan ajan eläkeosa lisätään eläkkeeseesi, jos sinulla on työkyvyttömyyttä edeltävien viimeisten 10 vuoden aikana ollut työeläkelakien piiriin kuuluvia ansioita yhteensä vähintään
17 807,01 euroa (v. 2019)

Tulevan ajan eläkeosaa sinulle karttuu 1,5 prosenttia vuodessa niin sanotusta tulevan ajan ansiosta. Tulevan ajan ansio on sama kuin vakiintunut ansiosi viiden viimeisen eläkettä edeltäneen kalenterivuoden ajalta. Vakiintuneeseen ansioon lasketaan sekä työansiot että sosiaalietuuksien perusteena olevat ansiot. Ellei sinulla ole viimeisen viiden vuoden aikana ollut lainkaan työeläkevakuutettuja ansioita, tulevan ajan eläkeosa on nolla.
Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

Työkyvyttömyyseläkkeeseen tehtävät korotukset

Jos osallistut kuntoutukseen, eläkkeeseesi maksetaan aktiivisen kuntoutuksen ajalta 33 prosentin korotus.
Jos joudut nuorena työkyvyttömyyseläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeeseesi tehdään pysyvä kertakorotus, kun eläke on jatkunut yhtäjaksoisesti viisi vuotta. Mitä nuorempana olet joutunut eläkkeelle, sitä suurempi korotus on. Jos olet korotusvuoden alussa 24–31-vuotias, saat 25 prosentin korotuksen. Siitä eteenpäin kertakorotuksen määrä pienenee yhdellä prosenttiyksiköllä ikävuotta kohden. Jos olet korotusvuoden alussa 55-vuotias, korotus on 1 prosentti.

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >